ReadyPlanet.com
khunWachara 's Residence Building3 article

       

อาคาร3

 

          ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ช่องแสงจึงมีความจำเป็นที่จะเป็นตัวช่วยให้ความอึดอัดผ่อนคลายลง งานตกแต่งภายในสร้างความหรูหราให้ไม่น้อยหน้าไปกว่าอาคาร 2 หลังแรกด้วยเส้นสายที่อ่อนช้อยตัดกับความเข้มแข็งของหินธรรมชาติ

ห้องรับประทานอาหารและห้องรับแขก ผนังกรุหินธรรมชาติสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติสีเขียวภายนอก.

 
Interior Portfolio

khunWachara 's ResidenceBuilding1 article
khunWachara 's Residence Building2 article
khunMaturada's Residence article
ตกแต่งภายในkhunPintipa's Residence article
ตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย1ชั้นคุณเทอดทูน article
ตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย2ชั้นคุณเทอดทูน article
Healthy Food Center article
ตกแต่งภายในห้องตัวอย่างโครงการmoderntown article
ตกแต่งภายในสำนักงาน article
ตกแต่งภายในแล้วเสร็จบ้านคุณเทอดทูน article
Coffee Bakery Shop article
Thaibank article