ReadyPlanet.com
ตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย2ชั้นคุณเทอดทูน article


โถงทางเข้า สองข้างผนังกรุด้วยไม้เชอร์รี่ ขนาบผนังกรุหินทรายกระแทกหน้า แสดงถึงผิวสัมผัสที่แตกต่างแต่ลงตัวในแบบของ Tropical Living
ชมภาพงานจริง


ห้องนอนใหญ่ เฟอร์นิเจอร์สองโทนสี ระหว่างครีมเสี้ยนเทาและเชอร์รี่


ห้องเสื้อผ้าและแต่งตัวในห้องนอนใหญ่แบบที่1 แบ่งฝั่งหญิงชาย สองโทนสีเหมือนห้องนอน
ชมภาพงานจริง
 


ห้องเสื้อผ้าและแต่งตัวในห้องนอนใหญ่แบบที่2  สองโทนสีระหว่างครีมเสี้ยนเทาและโอ๊คเข้ม


ห้องเสื้อผ้าและแต่งตัวในห้องนอนใหญ่แบบที่3  สองโทนสีเหมือนห้องนอน มี Island สำหรับเก็บของและวางเสื้อผ้าเพื่อลอง
Interior Portfolio

khunWachara 's ResidenceBuilding1 article
khunWachara 's Residence Building2 article
khunWachara 's Residence Building3 article
khunMaturada's Residence article
ตกแต่งภายในkhunPintipa's Residence article
ตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย1ชั้นคุณเทอดทูน article
Healthy Food Center article
ตกแต่งภายในห้องตัวอย่างโครงการmoderntown article
ตกแต่งภายในสำนักงาน article
ตกแต่งภายในแล้วเสร็จบ้านคุณเทอดทูน article
Coffee Bakery Shop article
Thaibank article