ตกแต่งภายในโถงบันได

โถงบันได ราวบันไดถูกออกแบบลวดลายเป็นเถาวัลย์ ใช้ wrought iron ดัดโค้งสีดำสลับทอง วางโต๊ะกลมและแจกัน
ดอกไม้ เพื่อสร้างมิติและความกลมกลืน
.

ฝ้าเพดานออกแบบเป็นโดมสีขาวกรุ stainglass เพื่อให้แสงสามารถลอดลงมาได้ ทำให้ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟในเวลา
กลางวัน.