ตกแต่งภายในห้องรับแขก

ห้องรับแขก ผนังด้านหลังเจาะช่องโค้งให้สามารถมองเห็นทางเดินเข้าสู่ห้องทานอาหารและโฮมเธียเตอร์และเพื่อช่วย
ลดความทึบตัน จัดวางชุดโซฟาที่ออกแบบให้มีรูปทรงโค้งรับกันกับผนัง กลางผนังกรุวอลล์เปเปอร์สีเดียวกันกับฝ้าเพดาน
ที่ลดหลั่นและซ่อนไฟให้ดูนุ่มนวล
.