ตกแต่งภายในHomeTheatre

HomeTheatre  ในคอนเซปต์ของทุ่ง Safari.