ข้อแตกต่างระหว่างหนังแท้และโพลียูรีเทน Comparison Leather VS Polyurethane

ข้อแตกต่างระหว่างหนังแท้และโพลียูรีเทน หรือหนังพียู (Comparison Leather VS Polyurethane)

โพลียูรีเทน(PU Leather)เป็นหนังเทียมอีกชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมรองเท้า เคสโทรศัพท์มือถือ

และงานหุ้มเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากมีราคาถูกกว่าหนังแท้มาก แต่ไม่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ หรืออาจต้อง

ใช้เวลานานหลายศตวรรษในการย่อยสลาย

 

Comparison chart

หนังแท้ Leather                                                                                                             

ความทนทาน Durability : อายุใช้งานนานถึง 10-15ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ปัจจัยที่ทำให้เสื่อมสภาพเร็วคือ

                                          แสงแดด และ ขาดการดูแลรักษา                              

                                           

วัสดุ Material                  : หนังแท้ที่ผ่านกระบววนการทางเคมี                                            

ราคา Cost                      :  แพงมากเมื่อเทียบกับหนังเทียม                                                

การซักล้าง Washable    : ไม่สามารถซักได้ แต่สามารถเช็ดถูทำความสะอาดได้                  

สีสีน Colors                    :  มีสีให้เลือกน้อย                                                                        

เป็นมิตรกับสัตว์

Animal friendly              : มีแนวโน้มที่จะเกิดรอยขีดข่วนจากสัตว์เลี้ยง                   

                                          แต่ปลอดภัยสำหรับโรคภูมิแพ้เพราะหนังแท้

                                          ไม่ดักจับสารก่อภูมิแพ้

การสูดดม Breathable  :  ไม่เป็นอันตราย                                                                          

การดูแลรักษา Care      :  หมั่นเช็ดถูทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำสบู่อ่อนๆและหมาด             

                                          และเช็ดให้แห้ง เพื่อการใช้งานที่ยาวนานและไม่มีเชื้อรา

การย่อยสลาย
Biodegradable
             : ใน 50 ปี                                                                         

 .........................................................................................................................................................................................................................

โพลียูรีเทน Polyurethane

ความทนทาน Durability : อายุใช้งานนานประมาณ 1-2ปี เสื่อมสภาพแตกร่อน เป็นขุยเมื่อหมดอายุ

                                          และอายุสั้นลงเมื่อโดนแสงแดด

 

วัสดุ Material                  : พลาสติก

 

ราคา Cost                      : ถูกกว่า

 

การซักล้าง Washable   : ไม่สามารถซักได้ แต่สามารถเช็ดถูทำความสะอาดได้

 

สีสีน Colors                   :  มีสีสันให้เลือกมากกว่า

 

เป็นมิตรกับสัตว์
Animal friendly              : เป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยง

 

การสูดดม Breathable  : มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

 

การดูแลรักษา Care      : เช็ดถูทำความสะอาดง่ายด้วยวิธีเดียวกันกับหนังแท้

 

การย่อยสลาย
Biodegradable             : ใน 500 ปี        
 

ในอุตสาหกรรมงานเฟอร์นิเจอร์ โซฟาที่หุ้มด้วยหนังแท้มีราคาสูง แต่ก็มีอายุใช้งานยาวนานกว่า สามารถเช็ดถูทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำสบู่อ่อนๆ

และหมาด อย่างไรก็ตาม หนังแท้มีคุณสมบัติที่ง่ายต่อการขีดข่วนและแตกเป็นขุยหรือหลุดร่อนได้ตามอายุการใช้งาน   

ส่วนโซฟาที่หุ้มด้วยหนังเทียมโพลียูรีเทน(PU Leather) มีราคาถูกและเป็นมิตรต่อสัตว์เลี้ยงมากกว่าโซฟาที่หุ้มด้วยหนังแท้ ดูแลรักษาง่าย

มีความทนทานในระดับหนึ่ง และถือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.diffen.com:Compare Anything